In NewsMay 7, 20241 Minute

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอด ประเพณี รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอด ประเพณี รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ขอเรียนเชิญทุกท่าน สวมเสื้อลายดอกสีฟ้า เสื้อลายดอก เสื้อสีฟ้าบ้านของครู โดยนัดรวมที่หน้าตึก อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ เวลา 9.00 น. เพื่อร่วมขบวนแห่เดินพร้อมกันไปร่วมงาน ณ ศาลพระพรหม ทั้งนี้ คณะได้จัดเตรียมพวงมาลัยดอกไม้ และน้ำอบ ให้ทุกท่านในวันดังกล่าว จึงเรียนแจ้งทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน (ปีนี้เป็นปีที่ 99 ของมหาวิทยาลัย วันสงกรานต์ของประเทศไทยได้ขึ้นมรดกโลก และทุกคณะจัดวันสงกรานต์พร้อมกัน ตาม มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 7 มีนาคม 2567)