In NewsMay 7, 20241 Minute

โครงการ ตักสิลานคร เมืองน่าอยู่ รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายอนุสรณ์ ถูสินแก่น คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงและร่วมกันปลูกต้นไม้ 3 ชนิด (ลิ้นมังกร เทพประทานพร และกระดุมทอง)หน้าอาคาร ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างอาคาร 1,7,8,11,17,โรงยิมเก่า,ยิมใหม่และเวทีมวย ในโครงการ ตักสิลานคร เมืองน่าอยู่ รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน