สงกรานต์ บ้านของครู 2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงาน “สงกรานต์ บ้านของครู 2564” โดย มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์บ้านของครู
ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่  ณ อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น  อัตถากร (อาคาร 1)  คณะครุศาสตร์