ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

    เมื่อวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยจัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"  ณ  รอบบริเวณ อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม