กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์


 

   ในวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีสวัสดิ์  โดยกิจกรรมนี้ จะมีประจำในทุก ๆ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ซึ่งทางคณะจะจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเปิดภาคเรียน หากท่านใดที่ประสงค์จะร่วมทำบุญโดยนำข้าวปลาอาหาร ผลไม้ หรือน้ำดื่ม มารวบรวมกันที่ ฝ่ายวิชาการ (ติดกับห้องสำนักงาน) แล้ว เวลา ๑๐ .๓๐ น. คณะจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปถวายวัดศรีสวัสดิ์ ท่านสามารถร่วมเดินทางไปพร้อมกับรถยนต์ของคณะ ในเวลาดังกล่าวได้