วันเฉลิมพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินี

        วันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณบดีคณะครุศาสตร์  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ ลานหน้าห้องพระบรมธาตุนาดูน ตึก 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น  อัตถากร