โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียน

       วันที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครุศาสตร์  จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียน โดยวิธี Online ผ่านโปรแกรม Zoom  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และยับยั้งการระบาด ของเชื้อโควิด 19 ในยุคปัจจุบันในรูปการใช้ชีวิต แบบ new normal ในการประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจถึงโลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน ถึงอันตรายของเชื้อโรคที่มีผลต่อการศึกษาของไทยจึงให้ความตระหนักความปลอดภัยต่อบุคคลและสถานที่จัดตั้งการศึกษาดังนั้นจึงมีการจัดประชมผ่านช่องทาง Online เกิดขึ้น