เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

    เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลง สดุดีจอมราชา  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ลานหน้าห้องพระบรมธาตุนาดูน ตึก 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร