คณะครุศาสตร์ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

     คณะครุศาสตร์ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


     คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ วัดศรีสวัสดิ์  ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ได้ร่วมเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ถวายภัตตาหารพร้อมจัตุปัจจัย เครื่องไทยทาน อีกด้วย สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของโครงการ โดยในปีนี้เนื่องจากมีการระบาดของโรค Covid-19 ทางคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันโรคติดต่อ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยและจังหวัดมหาสารคามโดยให้แต่ละหน่วยงานส่งตัวแทน เพื่อไปถวายสังฆทานหรือจัตุปัจจัย ณ วัดที่กำหนด และครั้งต่อไปหรือ ครั้งที่ 2 นั้น (วันพุธที่ 11 ส.ค. 64) เจ้าภาพได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักบริการวิชาการ ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราชสำหรับท่านผู้สนใจร่วมทำบุญถวายสังฆทานหรือจัตุปัจจัย ก็ขอเชิญชวนร่วมทำบุญได้ตาม
จิตศรัทรา ในวันและเวลาที่กำหนด