วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง