คณะครุศาสตร์ให้คำปรึกษาการพัฒนาและยกระดับการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม

    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ได้เข้าเยี่ยม ท่านภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมหาสารคามและคณะผู้บริหารด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อให้คำปรึกษาและหารือแนวทางการพัฒนาพร้อมยกระดับด้านการศึกษา ของเทศบาลเมืองมหาสารคามให้มีความพร้อมโดยจะเน้นการพัฒนาศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลมหาสารคามให้เป็นต้นแบบและครบวงจร ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมือกันในไม่ช้านี้