คณะครุศาสตร์ ร่วมทำบุญข้าวสาก เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของภาคอีสานไทย

     ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดทำ ห่อข้าวสาก โดยจะห่อด้วยใบตองกล้วยที่กลัดหัวและกลัดท้าย เพื่อเตรียมอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ เพื่อนสนิท มิตรสหายที่ตายไปแล้ว  ในส่วนวันที่ 21 กันยายน 2564 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ) ได้นำนำเอาห่อข้าวสากไปวางไว้ตามบริเวณวัด พร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารและผลบุญที่อุทิศให้จากนั้น นำอาหารไปเลี้ยง ณ หน้าบริเวณ อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ด้วย ถือเป็นเสร็จพิธีทำบุญข้าวสาก ซึ่งชาวอีสานถือเป็นประเพณีที่จะต้องทำกันทุกๆ ปี มิได้ขาดโดยได้กำหนดเอาวันแรม 14 คำ เดือนเก้า เป็นเกณฑ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนเก้าดับ" บางท้องถิ่นอาจจะเรียกว่า "บุญเดือนเก้าลับ"