คณะครุศาสตร์ “หอมกลิ่นดอกแก้ว” มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

     ในวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงาน “หอมกลิ่นดอกแก้ว”มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ลานหน้าห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร (อาคาร ๑ ) คณะครุศาสตร์ โดยในวันดังกล่าวมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำผู้เกษียณอายุราชการ เดินทางโดยรถยนต์ ไปยังวัดศรีสวัสดิ์ เพื่อเป็นการทำบุญ ถวายจัตุปัจจัย เครื่องไทยทานและถวายภัตาหารแด่พระภิกษุ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว  คณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เดินทางกลับคณะครุศาสตร์ พร้อมกัน ณ ลานหน้าห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ และคณบดีเปิดการเสวนา ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่รับเชิญและผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน