คณะครุศาสตร์ จัดงานทำบุญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่  ได้กำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2565 ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา  ในวันศุกร์ที่  24  ธันวาคม   2564  ณ อาคาร 1 บุญถิ่นอัตถากรตั้งแต่เวลา 09.00 น.    เป็นต้นไป  ซึ่งทางคณะฯ ได้กำหนดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้            
   1. อาหารร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ
   2. ของรางวัลเพื่อให้บุคคลกรจับสลาก