เยี่ยมค่ายครุศาสตร์ฯ อีสานเหนือพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 17

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มรม. ร่วมพิธีเปิดค่าย “โครงการค่ายครุศาสตร์ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 17" 
ณ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับเป็นเจ้าภาพ