วันมวยไทย ครั้งที่ ๘

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   สาขาวิชาพลศึกษา นำโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุริยา สมาน ประธานสาขาวิชาพลศึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ ๒  คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เรียนในรายวิชา มวยไทย เข้าร่วมเทศกาลมวยไทย เอ็กซ์โปร์ 2020 เเละงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย  ณ  สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
กรุงเทพมหานคร