ผ้าป่าสามัคคี คืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งที่ 3)”


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะจัดงาน คืนสู่เหย้าราตรี“เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งที่ 3)” ระดมทรัพย์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ/สมาคมของมหาวิทยาลัย เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา
และจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์2563 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยมีกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีคืนสู่เหย้าราตรี“เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งที่ 3) นี้ ได้มีอาจารย์และบุคลากร ช่วยกันทำโรงทานให้กับผู้ที่มาทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย