ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ดังนี้
          1. ทุน 1 ปีการศึกษา จำนวนเงิน 205,000 บาท/คน จำนวน 3 คน
          2. ทุน 1 เทอม จำนวนเงิน 102,500 บาท/คน จำนวน 31 คน
          3. ทุนมหาวิทยาลัยหลู่ตง จำนวนเงิน 40,000 บาท/คน จำนวน 4 คน