องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเธียรเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

          โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้า องคมนตรีได้บรรยายพิเศษสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน จากนั้น ได้รับฟังสรุปผลการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร ได้บรรยายสรุปผล ณ ห้องประชุม Conference Room 2

          ส่วนช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพบปะกับประชาชน และชมนิทรรศการผลงานของชุมชนในการดาเนินงานตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ต่างพร้อมใจร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้