ร่วมงานการสัมมนากลางภาค (ค.บ. ๕ ปี ) ผ่านระบบออนไลน์

         ขอเชิญร่วมงานการสัมมนากลางภาค (ค.บ. ๕ ปี ) ผ่านระบบออนไลน์

 LinK      กำหนดการสัมมนากลางภาค.pdf

 LinK       เชิญร่วงงานสัมมนากลางภาค.pdf  (บันทึกข้อความ)