ข้อมูล ฐานข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู / แบบตอบรับการเป็นครูพี่เลี้ยงรายใหม่ / ปฏิทิน การศึกษารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2

 โปรดคลิก Link  ข้างล่าง นะครับ

 

           1-  ฐานข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 

          2-  แบบตอบรับการเป็นครูพี่เลี้ยงรายใหม่

           3-  ปฏิทิน การศึกษารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2

 

 

*** หมายเหตุ ****   สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย  043-723508