ขอแจ้งแนวทางการเตรียมการสอนในรายวิชาการทดลองสอนและรายวิชาการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

             โปรดคลิก Link  ข้างล่าง นะครับ

 

 ขอแจ้งแนวทางการเตรียมการสอนในรายวิชาการทดลองสอนและรายวิชาการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓