หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษปีที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA

 

 

       หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA  ทั้ง 3 รายวิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ) ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ.  จำนวน 20 ชั่วโมง

       ส่วนรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     https://drive.google.com/file/d/1yb8baP9r-pvUTlyB2O86I3rNPfPrvZy8/view?fbclid=IwAR0NBozur7xJN7D4sJsahKbsA5kQfwkMAmZ0T0xHrfGuOO_XnnSrX3ZRrsA

 

   
    สำหรับบุคลากรครู ตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมของศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาารคามได้อยู่นะคะในช่วงนี้เป็นต้นไป

               

                          ลิงค์ลงทะเบียน เพื่อสมัครอบรมได้ที่    https://21century.ipst.ac.th/pages/register

                          สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแต่ละศูนย์ได้ที่      https://21century.ipst.ac.th/pages/searchTrainee