กรมกิจการทหารบก กองทัพบก เข้าโครงการกิจกรรมประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 และกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ครั้งที่ 3

กรมกิจการทหารบก  กองทัพบก เข้าโครงการกิจกรรมประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 และกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ครั้งที่ 3