สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา (ระดับปริญญาโท) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา" (ผ่าน zoom)

   

        สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา (ระดับปริญญาโท) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา" (ผ่าน zoom) ในวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564  

       **ท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับรหัส Joint a Meeting และเกียรติบัตร(อิเล็กทรอนิกส์) ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
       **ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก: สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

        ลงทะเบียนได้ที่   https://forms.gle/SUjeQmymas8siaH26    (รับจำนวนจำกัด 500 ท่าน)