การพัฒนาหลักสูตรทักษะนวัตกรรมสังคมนักศึกษาครู สู่ครูนวัตกรสังคม

โครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะนวัตกรรมสังคมนักศึกษาครู สู่ครูนวัตกรสังคม

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรทักษะนวัตกรรมสังคมนักศึกษาครู สู่ครูนวัตกรสังคม ระหว่างวันที่ 11, 12, 24, 26 และ 31 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ กรรณิการ์ภรณ์ หม้อแกงเห็ด บ้านวังยาว อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ วันที่12 และ 26 พฤษภาคม 2565 ณ กรรณิการ์ภรณ์ หม้อแกงเห็ด บ้านวังยาว อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม