กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565


     กำหนดการนำส่งเอกสารรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
   ...เดิม... ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ....ให้เปลี่ยนเป็น...  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา