คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากรคุณภาพของสาขาการสอนภาษาจีน อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเรียงความร้อยแก้วหัวข้อ " ประเทศจีนในความทรงจำของฉัน" ชิงถ้วยเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี 2562