ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

https://drive.google.com/drive/folders/1024feBirZMHAQblzmmDtzjwjdVesmh5o