นักศึกษารางวัลพระราชทาน

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัตร ศรีภา  นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาภาษาไทย
ที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี