ขอเชิญร่วม แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล Sport Management U18 Youth Cup 2019

Sport Management U18 Youth Cup 2019 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล Sport Management U18 Youth Cup 2019 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4
และร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ในวันที่ 8 มกราคม 2563  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการการกีฬา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม