นักศึกษาคณะครุศาสตร์คว้าเหรียญหมากฮอสไทย

นักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3,4 และ 5  คว้าเหรียญหมากฮอสไทยทีมหญิง ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศครั้งที่ 47 

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม พ.ศ.2563