คุรุสภาขอเชิญชวน ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563

คุรุสภาขอเชิญชวน ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563    

      นักศึกษาครู นักศึกษาทั่วไป และนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563
ในหัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

***สามารถสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://bit.ly/kspform2020

***ส่งผลงานหนังสั้นได้ที่ http://bit.ly/kspshortfilm2020
***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 (เวลา 24.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/02/15438/ หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.และเพจครูดี 360 องศา