รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรม ADVICE E-SPORTS 2019

     กิจกรรม Advice E-Sports 2019 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          1. นายธีระพัฒน์ สุทธิแสน
          2. นายธัญญพัฒน์ สารผล
          3. นายพันฤทธิ์ ภูวงศรี
          4. นันท์นภัส ไกยเดช (ตัวสำรอง)