ติดต่อเรา

ถ้าหากมีประเด็น ข้อสงสัย หรืออื่น ๆ ที่ต้องการติดต่อกับคณะครุศาสตร์ กรุณากรอกในฟอร์มที่กำหนดให้ หรือตามรายละเอียด (ข้อมูลการติดต่อ) ที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์

สถานที่ทำการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทร.

หน่วยงาน -
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ -

สถานที่ทำการ

อาคาร 1 (อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อีเมล

หน่วยงาน - edurmu@rmu.ac.th
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ - 563410080144@rmu.ac.th