ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
ASST.PROF. DR.CHANPEN PHUSOPHA
Image

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมล่าสุด

  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ภาคบรรยาย

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ภาคบรรยาย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ภาคบรรยาย โดยมีอาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน ที่นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย1. นายประมวล แนวสวัสดิ์2. นางสาวรุ่งนารี พิมมาศ3. นายปฏิภาณ พึ่งเกษม4. นางสาวเฟื่องฟ้า กัณหาชัยนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4{gallery}z001{/gallery}

  • ศึกษาดูงานแนะแนวที่ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

    ศึกษาดูงานแนะแนวที่ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด           ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ และอาจารย์ไพรินทร์ ทองกลม นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานแนะแนวที่ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษางานแนะแนว การจัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ บริบทของห้องแนะแนว และอื่น ๆ          เพื่อประกอบในรายวิชาบูรณาการ และรายวิชาสัมมนาแนวโน้มฯ โดยได้รับการต้อนรับจากคุณครูสุพรรณี กาฬหว้า หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว และคณะ{gallery}z002{/gallery}

  • ค่ายจิตวิทยาปันรักพี่สู่น้องครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร

    ค่ายจิตวิทยาปันรักพี่สู่น้องครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร " สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ "สำหรับปีนี้เราจะจัด #ค่ายจิตวิทยาปันรักพี่สู่น้องครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กันนะคะ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา{gallery}z003{/gallery}

ข่าวสารล่าสุด

Image

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล

สำหรับนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

เกี่ยวกับเว็บไซต์