FAQ. คำถามที่พบบ่อย

01

หากนักศึกษาและอาจารย์ ต้องการใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmu.ac.th ต้องทำอย่างไร?

หากนักศึกษาหรืออาจารย์ มีความต้องการใช้อีเมล มหาวิทยาลัย ให้ทำการลงทะเบียนผ่าน ลิงค์ นี้ได้เลยครับ สมัครใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัยฯ >>> https://mailregis.rmu.ac.th/
02

หากต้องการใช้ Office 365 ต้องทำอย่างไร?

หากนักศึกษาหรืออาจารย์ มีความต้องการใช้ Office 365 ของ มหาวิทยาลัยฯ ให้ทำการลงทะเบียนผ่าน ลิงค์ นี้ได้เลยครับ สมัครใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัยฯ >>> http://office365.rmu.ac.th/web/index.php
03

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ใครสามารถลงทะเบียนได้บ้าง?

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ทุกคนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลครับ
04

Platform เครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บัณฑิตครูคืออะไร

เว็บบอร์ดคลังข้อสอบคณะครุศาสตร์ เป็นระบบจัดเก็บและเผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ สำหรับบัณฑิต หรือนักศึกษาที่ต้องการเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่วิชา และวิชาเอก หากมีปัญหาการใช้งาน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม