คำแนะนำเว็บไซต์ และการใช้งาน (Help)

          1. เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser Google Chrome เวอร์ชัน 60 ขึ้นไป หรือ Browser Safari เวอร์ชัน 13 ขึ้นไป หรือ Browser Mozilla Firefox เวอร์ชัน 65 ขึ้นไป เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องกรุณาใช้ Browser ตามที่กำหนดไว้
          2. ท่านสามารถคลิกทำรายการได้ทั้งเมนูด้านบน และเมนูอื่น ๆ ในส่วนท้ายของเว็บไซต์
          3. ท่านสามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ โดยคลิกที่ สัญลักษณ์ "กดคำสั่งที่แป้นพิมพ์" บนระบบปฏิบัติการ OS x ใช้ CMD + (เพิ่มขนาด) และ CMD - (ลดขนาด) ส่วน ระบบปฏิบัติการ Windows ใช้ Crtl + (เพิ่มขนาด) และ Crtl - (ลดขนาด)
          4. แจ้งปัญหาการใช้งาน (ผู้พัฒนาเว็บไซต์) ไปที่ อีเมล 563410080144@rmu.ac.th หรือ std22108@gmail.com