คณะครุศาสตร์ รับตรง นักศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ใน วันที่ 1 มิถุนายน - 25 มิถุนายน 2564

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ รับตรงอิสระ โดย  คณะครุศาสตร์ดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 25 มิถุนายน 2564