สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ครู นักเรียน การเมืองไทยในปัจจุบัน” โดย ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
  • เวลา 8.00 น. - 12.00 น.
  • ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลงทะเบียน https://ssedu.rmu.ac.th/seminar/index.php/register/