ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “ ทฤษฎีสู่ปฎิบัติ ” (ในรูปแบบออนไลน์) ZOOM

สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “ทฤษฎีสู่ปฎิบัติ” (ในรูปแบบออนไลน์)


สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง " ทฤษฎีสู่ปฎิบัติ " (ในรูปแบบออนไลน์)
โดย การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี และ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์
เป็นผู้ปาฐกถาพิเศษและให้ความรู้ในครั้งนี้

____________________________________________________________________________

บรรยายพิเศษ เรื่อง  “นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา : ทฤษฎีสู่ปฏิบัติ ”
- นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาในยุคดิจิทัล
- การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาในประเทศไทย
- แนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา
           
       ** จากเดิมวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 **    โดยเปลี่ยน วัน เวลา เป็น 
    วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2565   เวลา 09.00 - 12.00 น. (รับจำนวนจำกัด)
    ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ :- https://forms.gle/VDCYXNsyyNxTgFCc6   ( หรือสแกน QR coed )
    ลิงค์สำหรับเข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat :-  https://line.me/ti/g2/oekqyvFrENOtQotxO6kQcKIQv0Y_W5XOcKIWew?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 

 ลิงค์ ZOOM MEETING ส่งให้ทาง Line Open Chat เวลา 08.30  
   *** ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร (อิเล็กทรอนิกส์) โดย สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

***   Facebook : สาขานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา
***   เบอร์โทร : 0985012809
***   Line ID : Gotkci

 
 *** ทางสาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาขอ  อภัยทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวันอบรม ในครั้งนี้ ***