เชิญชวนบุคลากรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา ตั้งเป้าให้ชัดผลลัพธ์x100 พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs (Zoom Online Event)