เอกสาร / แบบฟอร์ม

Folder สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตร/ป.โท/ป.เอก)

Toggle Title วันที่
pdf คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (บว ทบ 23) ( pdf, 81 KB ) (52 ดาวน์โหลด)
pdf ใบปลดหนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (บว ทบ 26) ( pdf, 57 KB ) (46 ดาวน์โหลด)