Laravel PHP Framework 25-3-2563, 20:58 น.

หมวดทั่วไป                                

ข่าวการศึกษา

ถามตอบปัญหาด้านการศึกษาและและอื่น ๆ

3 จำนวนกระทู้
2 ความคิดเห็น
ความรู้

ความรู้ เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้านการเรียน

กระทู้ล่าสุด : วิธีใช้ Laravel เบื้องต้น 25 มีนาคม 2563, 21:22 น.
4 จำนวนกระทู้
0 ความคิดเห็น
หนังสือ

หนังสือ ตำราวิชาต่าง ๆ

1 จำนวนกระทู้
0 ความคิดเห็น
สื่อการสอน

ความรู้/สื่อการสอน/หนังสือ/สื่อการเรียนรู้

กระทู้ล่าสุด : บอร์ดเกม Cellular respiration ไอเดียคุณครู Teerawat Pornsriprasert 25 มีนาคม 2563, 21:17 น.
1 จำนวนกระทู้
0 ความคิดเห็น
การรับสมัครงาน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน

กระทู้ล่าสุด : โรงเรียนเทพปัญญา รับสมัครครูผู้สอน 21 อัตรา 17 เมษายน 2563, 12:58 น.
13 จำนวนกระทู้
0 ความคิดเห็น

คลังข้อสอบ (เตรียมสอบ)                                

วิชา ความรอบรู้

พูดคุย/แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการเตรียมสอบวิชา ความรอบรู้

กระทู้ล่าสุด : 1 มกราคม 2513, 07:00 น.
0 จำนวนกระทู้
0 ความคิดเห็น
วิชา ความสามารถทั่วไป

พูดคุย/แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการเตรียมสอบวิชา ความสามารถทั่วไป

กระทู้ล่าสุด : 1 มกราคม 2513, 07:00 น.
0 จำนวนกระทู้
0 ความคิดเห็น
วิชา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

พูดคุย/แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการเตรียมสอบวิชา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

กระทู้ล่าสุด : 1 มกราคม 2513, 07:00 น.
0 จำนวนกระทู้
0 ความคิดเห็น
วิชา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

พูดคุย/แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการเตรียมสอบวิชา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

กระทู้ล่าสุด : 1 มกราคม 2513, 07:00 น.
0 จำนวนกระทู้
0 ความคิดเห็น
วิชา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

พูดคุย/แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการเตรียมสอบวิชา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

กระทู้ล่าสุด : 1 มกราคม 2513, 07:00 น.
0 จำนวนกระทู้
0 ความคิดเห็น