คณะครุศาสตร์

ยินดีต้อนรับ

คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครูคุณภาพที่ซึมซับองค์ความรู้ของศาสตร์สากลและท้องถิ่นร่วมกัน


เข้าสู่เว็บไซต์ | คณะครุศาสตร์
THE HOME OF TEACHERS

FACULTY OF EDUCATION - RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY

สายตรงคณบดี